Vår installasjonsavdeling

Vår installasjons-avdeling er et sammensatt team bestående av Installatør, prosjektledere, montører og lærlinger. Installasjons-avdelingens hovedoppgave er å støtte våre automasjons-leveranser. Installasjons-avdelingen driver i hovedsak med installasjon innen industri, men vi tar også på oss andre typer oppdrag innen bolig og næring.

Vi kan tilby tjenester innen:

 • Prosjektering.
 • Beregning og dimensjonering.
 • Rågivning.
 • Elektroteknisk installasjon til industrianlegg.
 • Elektrotekniske installasjoner til sjømatnæring.
 • Elektroteknisk installasjon i næringsbygg.
 • Brannalarmanlegg.
 • Elektroteknisk boliginstallasjon, både rehabilitering og nye anlegg.
 • Oppretting av tilsynsrapporter.
 • Teletekniske installasjoner, data-/spredenett, fibernettverk.
 • Serviceavtaler.