Avdeling Sjømat

Nordkontakt AS har levert PLS-løsninger siden 1984 og har i dag 16 ingeniører og 5 automatikere/teknikere som jobber med automatikk og driftskontrollanlegg (SD-anlegg). Avdeling Sjømat jobber dedikert mot sjømatnæringen. Vårt hovedfokus er skreddersydde automasjons-løsninger rettet mot settefiskanlegg, stamfiskanlegg, matfiskanlegg og slakteri.

Vi tilbyr tjenester innenfor:

  • Prosjektering
  • Driftsovervåkning
  • Redundante varslingssystemer
  • Fôringssystemer
  • Fjernstyring og overvåkning
  • Styring av pumpestasjoner
  • Kameraovervåkning
  • Minstevannsmåling
  • Sensorikk (Oppløst oksygen, CO2, salinitet, pH, trykk, temperatur mm.)

 

Vi tilbyr døgnkontinuerlig vaktordning for våre kunder.