Nordkontakt AS i arbeid for NK-Nett AS

Nordkontakt AS utfører arbeid for vårt datterselskap NK-Nett AS.

Her er Nordkontakts montører i full gang med å montere utstyr for NK-Nett i Norkrings mast på Sør-Arnøy.

Når dette arbeidet er fullført i mai -18, ventes det bedre kapasitet og stabilitet for NK-Netts kunder på Sør-Arnøy, Sandhornøya og Fleinvær.