Samarbeider om smarte løsninger

Her markerer ordfører Ida Pinnerød at Bodø er blitt en smartere by.

Med åpningen av det trådløse sensor-nettverket til Nordkontakt, som Iris er det første selskapet som tar det i bruk, er en ny milepæl nådd i utviklingen av en smartere by.
  - Jeg er kjempeglad for det initiativet Nordkontakt har tatt for å etablert en infrastruktur som gjør Bodø til en smartere og grønnere by. Både Nordkontakt og Iris er gode eksempler på bedrifter som har tatt aktive grep i utviklingen. Jeg gleder meg ekstra over at sensor-nettverket er lokalt forankret, sa Pinnerød da hun klippet av snora.

FØRST UT
 Nordkontakt og Iris har innledet et samarbeid som skal gi full overvåkning og kontroll av temperaturen i kompostanlegget på Vikan, og styring av containerparken.
  For et år siden tok Nordkontakt en strategisk beslutning om at selskapet skulle være først ut i Bodø til å ta i bruk ny trådløs sensor-teknologi som skal ta Bodø inn i framtida.
  - Vi har etablert en ny digital infrastruktur med sju basestasjoner spesielt tilpasset trådløse sensorer.  Det gir bedrifter og kommunen nye muligheter med små kostnader til å ta i bruk trådløse sensorer med batteritid på hele 8-10 år for innsamling av data til en mye lavere kostnad enn tidligere, forteller administrerende direktør Tom Erlend Kristiansen i Nordkontakt.

MULIGHETER
At Nordkontakt har etablerer et eget Internet of Things-nettverk (IoT), gjør at innsamling av data skjer uavhengig av mobilnettet.
  - Vi har jobbet med kablet sensor-teknologi i mange år i forbindelse med datainnsamling. Nå åpner det seg et helt annet mulighetsbilde. Ta for eksempel et oppdrettsanlegg med 10.000 kablede sensorer. Her kan en enkelt kombinere og supplere med flere trådløse sensorer, noe som gir langt bedre datafangst og dermed bedre grunnlag for å ta riktige beslutninger.
  - Trådløse sensorer kan registre alt fra snødybde, inneklima i barnehager og skoler, utvendig luftkvalitet langs veier, smarte parkeringsplasser, behovsstyrt gatebelysning, landbasert matproduksjon, velferdsteknologi, vann og avløp til avfallsbehandling, som vi nå samarbeider med Iris om, sier prosjektleder Vemund Kristiansen i Nordkontakt.
 
 
FØRSTE SMÅ STEG
- I Iris starter vi nå i det små med å ta i bruk og teste teknologien. I første omgang er sensorer montert på containere. Det forventer vi ikke bare skal forbedre logistikken, men også resultere i sporbarhet og økt kontroll over innholdet. Avfall er råvarer som skal behandles videre. Sporbarhet og kontroll sikrer bedre kvalitet, som igjen gir oss en bedre pris, forteller administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris.
  De videre stegene i prosjektet skal lede sensorteknologien opp på kompostanlegget på Vikan.

VEIEN VIDERE
 - Myndigheten stiller krav til at kompostering av matavfallet på anlegget vårt skal skje med minimum 55 grader over fire uker. Ved bruk av denne teknologien kan vi på en langt enklere måte dokumentere og overvåke denne prosessen med stor nøyaktighet, sier Hjelseng.
  Iris ser stort potensial for bruken av IoT i deres drift i fremtiden.
  - En tanke er at man kan hente inn data rundt fyllingsgrad i under-bakken-anlegg og registrere lukt og insekter i sommerhalvåret, som gjør at vi kan finne løsninger før det blir et problem for kundene, sier Hjelseng.

DIGITAL UTVIKLING
Nordkontakt har siden 80-tallet jobbet med automatisering og kommunikasjon og utviklet egne produkter innenfor dette området.
  - Vi har satt sammen biter fra ulike teknologier til et komplett norsk produkt. For oss er det viktig å være i front. Det er derfor en stor milepæl for Nordkontakt at vi nå kan realisere prosjektet og starte et samarbeid med et lokalt selskap som Iris. Vi er overbevisst om at dette vil gi smart by et helt nytt innhold, sier Tom Erlend Kristiansen.

SMART BY
Bodø har tatt mål av seg å bli en smart by som skal prege alle kommunens avdelinger og tjenesteområder. At det nettopp er ordfører Ida Pinnerød som foretar den offisielle åpningen av det nye IoT-nettverket er derfor ingen tilfeldighet.

 Kontaktpersoner:
Tom Erlend Kristansen, administrernde direktør i Nordkontakt , mobil 913 13 250
Leif Magne Hjelseng, administrerende direktør i Iris, mobil 971 93 409