Våre Avdelinger

Les mer om våre avdelinger.

Automasjon

Nordkontakt AS har levert PLS-løsninger siden 1984 og har i dag 15 ingeniører og 5 automatikere/teknikere som jobber med automatikk, driftskontrollanlegg (SD-anlegg) og programvareutvikling.

Sjømat

Nordkontakt AS har levert PLS-løsninger siden 1984 og har i dag 16 ingeniører og 5 automatikere/teknikere som jobber med automatikk og driftskontrollanlegg (SD-anlegg). Avdeling Sjømat jobber dedikert mot sjømatnæringen. Vårt hovedfokus er skreddersydde automasjons-løsninger rettet mot settefiskanlegg, stamfiskanlegg, matfiskanlegg og slakteri.

Installasjon

Vår installasjons-avdeling er et sammensatt team bestående av Installatør, prosjektledere, montører og lærlinger. Installasjons-avdelingens hovedoppgave er å støtte våre automasjons-leveranser. Installasjons-avdelingen driver i hovedsak med installasjon innen industri, men vi tar også på oss andre typer oppdrag innen bolig og næring.