Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder som bruker HeartBeat Secure (HBS), hvordan vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innledning

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. «Personopplysninger» er opplysninger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, e-postadresse eller hvilket kundeforhold du har hos Nordkontakt AS.

 

Behandlingsansvarlig

Nordkontakt AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» mener loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til Nordkontakt AS finner du nederst i denne erklæringen.

 

Opplysninger som innhentes

 

Hvor lagrer vi informasjon om deg – og hvor deler vi informasjonen om deg med andre?

Vår administrasjonsplattform er levert av https://nova.laravel.com/

og data lagres i deres skytjenester.

 

 

Hvilke opplysninger lagres

Det lagres opplysninger om e-post og navn knyttet til bruker.

Opplysninger om pålogging, avlogging og bekreftelse av alarmer blir alle lagret med tidspunkter.

Utsending av alarm til bruker blir også lagret med tidspunkt.

 

 

 

Underleverandører

Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. Part. Her er en oversikt over underleverandører som har tilgang til informasjonen som lagres.

 

Frontkom, Google og Apple

 

 

Kontaktinformasjon

Nordkontakt AS

www.nordkontakt.no

post@nordkontakt.no