Informasjon til våre kunder, partnere og leverandører

Informasjon til våre kunder, partnere og leverandører.

Nordkontakt har gjennom de siste 50 årene levert mange automasjonsystemer, kommunikasjonsystemer, elektroanlegg samt andre typer tekniske anlegg, og dette betyr at våre kunder vil kunne trenge ekstra bistand i den vanskelig situasjonen som samfunnet er havnet i. Nordkontakt er klar til å bidra i denne situasjonen med vår kompetanse.

I den forbindelse vil vi i første omgang prioritere kunder med samfunnskritisk infrastruktur som;
- Sykehusanlegg
- Kommuner med vann- og avløpsanlegg
- Forsvarsinstallasjoner
- Kommunikasjonssystemer
- Navigasjonssystemer langs kysten (Kystverket)
- Havneanlegg og lufthavner
- Infrastruktur til samferdsel (Veivesenet og Bane Nor)
- Matprodusenter (Sjømatsektoren m.fl)
- Energiprodusenter/Netteiere

Nordkontakt har egen 24/7/365 vaktordning innenfor automasjon for utvalgte kunder. Dersom noen øvrige kunder ønsker å inngå i denne vaktordningen bes disse ta kontakt.

Alle våre prosjekter og ordrer går inntil videre som planlagt, og vi har ingen ansatte som er medisinsk berørt av krisen. Vi har tatt våre forholdsregler mht smittebegrensning i eget kontor og ute på prosjektene. Alle ansatte er i arbeid/ute på oppdrag.
Vår egen tavleproduksjon går i henhold til plan.

Tilgangen til materiell fra våre leverandører er fortsatt god selv om vi opplever endel økte leveringstider i noen prosjekter. Vi ber derfor våre kunder om å være tidlig ute med bestillinger i de caser som kan gi utfordringer. Hold god dialog med din kundekontakt i Nordkontakt og våre kundeansvarlige er også oppmuntret til å ta kontakt med prioriterte kunder.

Vi vil fortløpende legge ut informasjon på FB om situasjonen i Nordkontakt.