Nordkontakt og Telenor signerer samarbeidsavtale.

Nordkontakt og Telenor signerer samarbeidsavtale. Selskapene har i dag signert en samarbeidsavtale innenfor tjenestene IoT, sensorikk, M2M og FoU. Partene har i lengre tid jobbet sammen og ønsker nå å formalisere samarbeidet i en formell avtale. Smart by-prosjektene som er under utvikling i hele landet vil være naturlige samarbeidsprosjekter.

Til høyre prosjektleder for Smartere Byer og Kommuner i Telenor Norge - Business, Stein C. Tømmer.