Bærekraft

Nordkontakt bidrar til å gjennomføre det grønne skiftet. Vi har valgt oss fem hovedområder vi ønsker å fokusere på og utvikle oss innenfor.

Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Vi bidrar gjennom automatisering, overvåking/SD-anlegg og IoT/sensorikk.

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Vi bidrar gjennom automatisering/energieffektivisering, fornybar energi/solceller, varmepumper/jordvarme, batterilagring og elektro.

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Vi bidrar gjennom automatisering, digitalisering, IoT, IKT, elektro, forskning og utvikling, kommunikasjon.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Vi bidrar gjennom automatisering, SD-anlegg, digitalisering, IoT/sensorikk, IKT, elektro, forskning og utvikling, internett/5G.

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Vi bidrar gjennom automatisering, digitalisering, IoT, IKT, elektro, forskning og utvikling, kommunikasjon. 

Hopp rett ned til innholdet