Bærekraft

Nordkontakt bidrar til å gjennomføre det grønne skiftet. Vi har valgt oss fem hovedområder vi ønsker å fokusere på og utvikle oss innenfor.

Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Vi bidrar gjennom automatisering, overvåking/SD-anlegg og IoT/sensorikk.

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Vi bidrar gjennom automatisering/energieffektivisering, fornybar energi/solceller, varmepumper/jordvarme, batterilagring og elektro.

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Vi bidrar gjennom automatisering, digitalisering, IoT, IKT, elektro, forskning og utvikling, kommunikasjon.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Vi bidrar gjennom automatisering, SD-anlegg, digitalisering, IoT/sensorikk, IKT, elektro, forskning og utvikling, internett/5G.

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Vi bidrar gjennom automatisering, digitalisering, IoT, IKT, elektro, forskning og utvikling, kommunikasjon.