Nordkontakt er en ingeniør­bedrift med dyktige medarbeidere innenfor automasjon, digitalisering, informasjons­teknologi og elektro.

Ansatte
0 +
Etableringsår
2024
Årlig omsetning
0 M+

Nordkontakt har hoved­kontor i Bodø og avdelings­kontor i Harstad

Vi har en snittalder på 39 år leverer produkter og tjenester på alle nivå i prosessen, fra enkle komponenter til ferdige idriftsatte anlegg.

Vi er i dag en ledende aktør innenfor automatisering og landbasert settefisk- og oppdrettsanlegg. Vi har også kunder innen slakteri, vei, jernbane, marin sektor, bygg, industri, VA-anlegg og energi. Vi har en stor IT-avdeling som leverer kameraløsninger, NK-sky samt ivaretar OT-sikkerheten til våre kunders anlegg. 

Vi er med i flere FoU-prosjekt, har utviklet egne komponenter, samt har et sterkt fokus på lærlinger og studenter.

Nordkontakt er ledende innenfor sine områder og har en historikk tilbake til 1966. 

Vårt kundeløfte:

Vi holder det vi lover

Våre etiske retningslinjer

Nordkontakt er en del av Elektrogruppen og våre etiske retningslinjer er tuftet på et solid verdigrunnlag, med målsetting om å skape trygghet for våre kunder, så vel som våre medarbeidere og samfunnet vi er en del av.

Våre etiske retningslinjer skal veilede oss til å ta de riktige beslutningene i hverdagen. De etiske retningslinjene gjelder for alt vi foretar oss – og er for alle medarbeidere, ledere, innleid personell og samarbeidspartnere. 

Miljøfyrtårn

– “Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe”

Sitat Ukjent

Som en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift arbeider vi målrettet og systematisk med å bedre våre miljøprestasjoner. Vi tar ansvar gjennom å jobbe etter et anerkjent rammeverk for å bidra til en grønn nåtid og fremtid. 

 

Hopp rett ned til innholdet