EU-prosjektet B-WaterSmart

Bildet over: Skjermdump av systemet vi har utviklet sammen med Bodø kommune

Siden 2020 har Nordkontakt vært partner i et EU-prosjekt (B-WaterSmart). I prosjektet har vi fått god innblikk i hvordan situasjonen med vannforsyning er i Norge, og samarbeidsbyene Alicante, Flandern, Venezia, Lisboa og East Frisia. Prosjektet består av 8 store arbeidspakker som skal munne ut i smartere vannhåndtering i hele Europa.

Ved hjelp av eksisterende målere, samler vi inn og etablerer stor-data som videre struktureres og analyseres før det settes sammen med demografiske data for å avdekke i sanntid hvilke bydeler som har uvanlig forbruk.

Uvanlig forbruk, er oftest lekkasje og etter hvert som vi samler data vil det også dette gi kommunene et historisk bilde, samt avdekke trender som man normalt ikke ville sett. På denne måten får vannverkseier et datadrevet beslutningsstøtteverktøy. Plattformen er også velegnet å bruke til innbyggerinnvolvering, med å presentere mer data, og knytte dette sammen med vann-prøveresultatene som kommer fra lab.

Modig og en fremoverlent kultur
– Vi i Nordkontakt er stolte over å ha gjennomført utvikling og en pilot som kan gi kommunene et bedre styringsverktøy fremfor tidkrevende og manuelle øvelser å for å lokalisere lekkasjer i ledningsnettet. Ikke minst er vi stolte av at et privat eid selskap har både kunnskap og kompetanse, men ikke minst innovasjonsvilje til å delta i et så stort prosjekt.

Nordkontakt har alltid vært fremoverlente og nyskapende tilknyttet utvikling og nyvinninger. Vi kan vise til en lang historikk på dette og ikke minst har vi en kultur for å ikke gi oss når vi står foran et problem – spesielt gjelder dette når vi står skulder-skulder sammen med våre kunder.

Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann
Dette med vann og tilgang på vann vil i fremtiden være en begrenset ressurs. Så det å starte arbeidet med hvordan vi smartest mulig kan forvalte denne ressursen på er, ja; rett og slett smart.

Riksrevisjonen kom i 2023 med en rapport som konkluderer med at styringsinformasjon på drikkevann er ikke tilstrekkelig og innhentes heller ikke på en effektiv måte.

Vi i Nordkontakt har nå tilgjengelig en løsning som vil støtte kommunene i å nettopp kunne styre smartere.

Lang erfaring innen IKT, IoT, data og teknolog
Nordkontakt har en stor IKT-avdeling med 11 ansatte som jobber utelukkende med kunder i skjæringspunktet teknologi, automasjon, data, tele og kameraovervåkning.

Både overfor våre eksisterende kunder – og dette prosjektet – vil vi bidra til datadrevet beslutningsstøtte, forenklet rapportering samt riktig og raskere prioritering av tiltak.

Lurer du på noe som helst tilknyttet dette prosjektet, overvåkning av kommunens vannressurser, IKT, OT-sikkerhet, kameraovervåkning, Big Data, nettverk, lagring etc. – ikke nøl med å ta kontakt med avdelingsleder IKT Vemund Kristiansen hos oss.

Del artikkelen

Hopp rett ned til innholdet