Gigante Salmon har valgt Nordkontakt og Elektro Bodø

Gigante Salmon Rødøy har signert avtale om en totalløsning på automatisering, instrumentering, IKT-/telekommunikasjon og kraftdistribusjon til anlegget som er under bygging i Rødøy kommune.

Leveransen fra Nordkontakt og Elektro Bodø omfatter også prosjektering, installasjon, testing og igangkjøring. Arbeidet starter 1. kvartal 2023, og vil pågå til hele anlegget står ferdig 2. kvartal 2024.

Vi er glade for å få Nordkontakt og Elektro Bodø med i dette prosjektet. Selskapene har gode referanser, og skal levere en god løsning for anlegget vårt, sier CEO Helge E. W. Albertsen i Gigante Salmon.

Denne avtalen befester vår posisjon som en ledende leverandør til hele næringskjeden i den norske sjømatsektoren, sier adm. dir. Tom E. Kristiansen i Nordkontakt.

Nordkontakt har hovedkontor i Bodø, og deres hovedfagfelt er automasjon, digitalisering og informasjonsteknologi. Selskapet inngår i Elektro-konsernet, som også har hovedkontor i Bodø.

Gigante Salmon Rødøy bygger oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy. Anleggsarbeidene startet i september 2021. Produksjonen i anlegget starter høsten 2023, og vil pågå parallelt med arbeidet som ferdigstiller anlegget 1. halvår 2024.

Kontrakten med Nordkontakt og Elektro Bodø er skreddersydd for Gigante Salmon Rødøy, og ivaretar en sikker og oversiktlig strømforsyning, styring og kontroll av driften av anlegget.

Ved spørsmål, eller ønske om ytterligere kommentarer, ta gjerne kontakt med:  

Helge E. W. Albertsen
CEO, Gigante Salmon AS 
Tlf 480 47 613
E-post: helge@gigantesalmon.no 
Tom Erlend Kristiansen
Adm.dir. Nordkontakt AS
Tlf  913 13 250
E-post: tom@nordkontakt.no
Foto: F.v. prosjektmedarbeider Alexander Slotterøy og CEO Helge E. W. Albertsen fra Gigante Salmon, adm.dir. Tom Erlend Kristiansen, Nordkontakt, og daglig leder Einar Jørgensen fra Elektro AS. (Krediteres Gigante Salmon)
Illustrasjon av Gigante Salmon Rødøy (Krediteres Gigante Salmon/BOARCH)
Gigante Salmon AS bygger oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Anleggsarbeidet startet i september 2021, og den første fisken settes ut høsten 2023. Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år ved full produksjon.   

Del artikkelen

Hopp rett ned til innholdet