Fotokred: Rune Nilsen, BodøNU. På bildet: Christoffer Lund

Ingen skader gjennom hele 2022

I Nordkontakt arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke” 🦺
👆🤩👆 Dette er vårt HMS-løfte og det løfter vi høyt!

Med 130.000 produserte arbeidstimer klarte vi oss uten H1 og H2-skader gjennom hele 2022. Dette er utrolig gledelig.

I Nordkontakt måler vi og tar opp tematikken HMS og kvalitet i alle våre ledermøter. 🎯

Hva betyr disse H-verdiene?
H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører
minimum én hel dags fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

I H2-beregningen skal skader fra H1 inkluderes, men i tillegg skader/hendelser der en av
følgende faktorer er til stede:

  1. anvendelse av, tilrettelagt arbeid
  2. faktisk behandling av medisinsk personell

H2-verdien utgjør dermed summen av H1 og H2-hendelser.

På bildet; Chrisoffer Lund hos oss i Nordkontakt

Del artikkelen

Hopp rett ned til innholdet