Vi er leverandør til nytt lakseslakteri

Nova Sea valgte oss som leverandør på automatisering av det nye lakseslakteriet på Lovund. Det skal leveres et komplett system for fabrikkstyring som omfatter prosessanlegg, støttesystemer, bygg automasjon, vedlikeholdssystemer og andre administrative systemer. Leveransen omfatter også engineering, installasjon, testing og igangkjøring av fabrikken, samt egen drift- og vaktordning etter idriftsettelse. Arbeidet er igangsatt og vil pågå til hele anlegget er ferdig våren 2026.

Nova Sea legger stor vekt på å velge kompetente miljøer fra egen region

– Vi i Nova Sea er svært opptatt av å utvikle vårt eget nærområde. Verdiene våre kommer fra å drive et selskap på Helgeland, og da ønsker vi at en del av kontraktene våre også skal tilfalle bedrifter som hører hjemme her nord, sier administrerende direktør i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord. – Vi er veldig glade for at vi nå kan signere en stor kontrakt med Nordkontakt her i Bodø.  

Nova Sea valgte den mest kompetente

Prosjektleder for det nye slakteriet Espen Gleinsvåg sier det er en fornøyelse å velge den mest kompetente leverandøren på feltet. – Nordkontakt er en dyktig aktør som har bygget teknologi og kunnskap over mange år. De har gode referanser og vi forventer en sterk leveranse på oppdraget, fortsetter Gleinsvåg.

Ledende leverandør til sjømatsektoren

– Som en lokal ingeniørbedrift her i Bodø er dette en viktig kontrakt og oppdrag for oss, sier administrerende direktør i Nordkontakt Tom Erlend Kristiansen. – Denne avtalen vil utvikle våre dyktige ingeniører og befester vår posisjon som en ledende leverandør til den norske sjømatsektoren.

– Denne fabrikken skal dimensjoneres for å kunne behandle 200 laks i minuttet, som stiller store krav til våre systemer. I tillegg vil vi fokusere på fiskehelse, energioptimalisering, vedlikehold og driftskostnader for å sikre best mulig drift, avslutter Kristiansen.

Illustrasjon over: nytt lakseslakteri på Lovund.

Del artikkelen

Hopp rett ned til innholdet