Sisomar valgte Nordkontakt

Sisomar valgte Nordkontakt til automatisering av “Hall H” i Straumen

Bildet i toppen: Sisomars anlegg i Straumen (Sørfold kommune)

Sisomar driver med produksjon av kvalitetssmolt i Straumen i Sørfold kommune. Sisomar har årlig tillatelse på 12 millioner smolt, og nå skal de utvide anlegget med en ny produksjonshall for postsmolt.   

Stolt leverandør

– Vi i Nordkontakt er stolte over å ha nylig inngått en avtale med Sisomar om automatisering av Hall H. Dette styrker vårt allerede utviklende samarbeid med Sisomar. Et samarbeid som bidrar til optimal drift og verdiskaping av anlegget i Straumen. Gjensidig tillit og det at vi kommer inn i en tidlig fase gjør at vi finner de best mulige og kostnadsbesparende løsningene. Både i utbyggingsfasen, men også i driftsfasen. Dette er et spennende og lærerikt prosjekt for oss i Nordkontakt.

Lang erfaring innen bransjen

Nordkontakt har lang erfaring med automatiseringsløsninger tilpasset bransjen, og har kunder langs hele kysten innenfor segmentene stamfisk, settefisk, matfisk og slakteri.  

Eksisterende leveranser

Nordkontakt har allerede levert en betydelig mengde automasjonssystem og tjenester tilknyttet Sisomar’s  eksisterende anlegg i Straumen. Bl.a. driftsovervåkning, alarmsystemer, automatikkløsninger for styring av produksjon og kontroll med vannkvalitet, samt fordelingstavler for el-kraft.

Hall H – et postsmolt anlegg

Hall H vil bestå av 8 tanker med samlet karvolum på 9.600 kubikk og vil være en postsmolt avdeling. Høsten 2023 startet Sisomar arbeidet med Hall H, som skal bli en avdeling som skal produsere inntil tre millioner smolt med snittvekt på 500 gram i året. Hall H vil kreve 40 kubikk ferskvann og 40 kubikk sjøvann i minuttet. Hallen skal stå ferdig høsten 2025.

Del artikkelen

Hopp rett ned til innholdet